Bully Wiki
Advertisement
Bullworth Academy

Fasada głównego budynku uczelni

Bullworth Academy – prywatna szkoła z internatem położona w miasteczku Bullworth, prowadzona przez doktora Crabblesnitcha.

Informacje ogólne[]

Uczelnia położona jest w Nowej Anglii, w stanie New Hampshire. Budynek szkoły wzniesiony został w stylu neogotyckim, a jej projekt inspirowany jest edynburskim Fettes College. Według Jimmy’ego Hopkinsa, Bullworth Academy ma reputację jednej z najgorszych i najcięższych uczelni w kraju.

Na terenie kampusu wyróżnia się dziewięć budynków: męski akademik, żeński akademik, budynek główny, biblioteka, warsztat samochodowy, Harrington House, siłownia, klub osiłków i obserwatorium. Chociaż na terenie znajdują się również inne budynki, nie odgrywają one w grze znacznej roli.

Do szkoły uczęszcza sześćdziesięciu uczniów, nie licząc prefektów. Na końcu gry Gary zostaje wydalony z Bullworth Academy, a Zoe ponownie jest do niej przyjęta, dzięki czemu liczba uczniów nie zmienia się. Kampus zdominowany jest przez cztery główne kliki: nerdów, prepsów, greaserów i osiłków. Przedstawiciele piątej kliku, gnębicieli, nie są zainteresowani zaprowadzeniem na kampusie swojego porządku, robiąc, co im się podoba. Na terenie kampusu zamieszkują również prefekci oraz uczniowie nienależący do żadnej z klik.

Edukacja[]

W szkole wykłada się co najmniej dwanaście przedmiotów: sztukę, biologię, chemię, język angielski, geografię, wuef, historię, zajęcia z gospodarstwa domowego, matematykę, muzykę, fotografię oraz zajęcia warsztatowe. Historia i zajęcia z gospodarstwa domowego są niedostępne dla Jimmy’ego, z kolei biologia, geografia, matematyka i muzyka dostępne są wyłącznie w Scholarship Edition.

Sztuka, chemia, język angielski i wuef dostępne są od początku pierwszego rozdziału (w Scholarship Edition wraz z biologią i muzyką). Geografia, matematyka i zajęcia warsztatowe odblokowane zostają na początku drugiego rozdziału, zaś fotografia wymaga uprzedniego zdobycia aparatu fotograficznego podczas wykonywania misji Hattrick vs. Galloway.

Ważnym elementem programu edukacyjnego Bullworth Academy są również programy sportowe. Na terenie uczelni działają drużyny m.in. piłki nożnej, zapasów, boksu czy zbijaka, zaś „perłą w koronie” jest drużyna futbolu amerykańskiego Bullworth Bullhorns. Na terenie kampusu mieści się boisko futbolowe, sala gimnastyczna z boiskiem do koszykówki oraz nieużywana kryta pływalnia.

Układ kampusu[]

Kampus Bullworth Academy zajmuje około 16% świata gry. Położony jest w południowo-środkowej części miasta. Na wschód od niego położony jest Blue Skies Industrial Park, z kolei na zachód Old Bullworth Vale.

W pobliżu wejścia na teren kampusu znajdują się akademiki. Największym budynkiem na terenie uczelni jest główny budynek – na wschód od niego znajdują się parking i warsztat samochodowy, zaś na zachód biblioteka.

Na północ od głównego budynku znajduje się dziedziniec z fontanną ozdobioną posągiem szkolnej maskotki. Na wschód od fontanny znajduje się Harrington House, z kolei na zachód warsztat i tereny zajmowane przez greaserów. Jest to teren, na którym najczęściej ścierają się ze sobą przedstawiciele zwalczających się klik, na które wychodzi okno z gabinetu dyrektora Crabblesnitcha.

Dalej na południe znajdują się sala gimnastyczna i boisko futbolowe, graniczące z obserwatorium i terenem miejskim, na którym znajduje się kilka przejść do Blue Skies Industrial Park.

Herb[]

Herb Bullworth Academy utrzymany jest w niebiesko-żółtej kolorystyce. Składa się na niego głowa byka, pod którą z prawej i lewej znajdują się wawrzynowe wieńce, zaś pomiędzy nimi zaciśnięta pięść i wąż (u góry) oraz szczur i pęknięta czaszka (dół). Poniżej wieńców znajduje się wstęga z nazwą uczelni, a poniżej niej kolejna wstęga z dewizą uczelni – „Canis Canem Edit” (łac. Pies zjada psa).

Advertisement